Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

No Facebook

Δεν εχω facebook, δεν θέλω να έχω, δεν εχω καμμία σχέση.
Αφήστε με ήσυχο. Αρκετά.

Tweet

Related Posts with Thumbnails

Do not clopy

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape