Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2007

Το μέλλον

... Ασε τωρα...

Αυτό θα είναι το μέλλον μας.
Να κοιτάμε τα αδειανά μας χέρια και ν' αναρωτιόμαστε πού πήγαν αυτά που χάθηκαν, ξανά και ξανά !

Tweet

Related Posts with Thumbnails

Do not clopy

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape