Πέμπτη 24 Αυγούστου 2006


Δεν είναι εύκολο να είσαι "προβληματικός" σήμερα.
Σιγα η τηλεόραση, να μην ξυπνήσουμε τους δίπλα.
Μόνο με υπότιτλους καταλαβαίνεις τι λένε.
Αλλα τα τσάννελς, επιμένουν να δείχνουν σκατο-σήριαλ μεταγλωτισμένα στα ελληνικά, χωρίς φυσικά υπότιτλους.
Οι ειδήσεις, δεν έχουν υπότιτλους.Θα ηταν βαρύ έργο γι αυτούς, να σκεφτούν τους βαρήκοους !

...

Tweet

Related Posts with Thumbnails

Do not clopy

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape