Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Ελεύθερη κατασκήνωση και ελληνικό Κράτος


Των Κωστή Μασούρα και Πασχάλη Σαμαρίνη 
( αναδημοσίευση απο το μπλόγκ  http://mahitotekmirio.wordpress.com )
Η πρώτη προσπάθεια νομοθετικής διευθέτησης του ζητήματος των διακοπών και της κατασκήνωσης στη φύση εντοπίζεται στα μέσα της δεκαετίας του ’50. Ο νόμος 3815/1955 «Περί κέντρων διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών εν Ελλάδι» προσδιορίζει τον φυσικό χώρο της ελληνικής υπαίθρου που προορίζεται για διακοπές και ορίζει ένα πρώτο πλαίσιο λειτουργίας του. Ουσιαστικά ο ν. 3815/55 αποκρυσταλλώνει μία αντίληψη για την ελληνική φύση και ύπαιθρο ως κεφάλαιο, από το οποίο η εθνική οικονομία δύναται, μέσω του τουρισμού, να αποκομίσει σημαντικά οφέλη. Η τουριστική δραστηριότητα θεωρείται, άλλωστε, χωρικά και κοινωνικά οριοθετημένη, οπότε η «ελεύθερη» κατασκήνωση –τα «παραθεριστήρια» των κατοίκων της υπαίθρου και οι ευκαιριακές επισκέψεις των κατοίκων της πόλης– τοποθετείται εκτός των ορίων αυτών.
Η αφομοίωση της πρακτικής του ελεύθερου κάμπινγκ εντάσσεται, στη δεκαετία του ’60, σε ένα ευρύτερο κλίμα έντονων κοινωνικοπολιτικών ανακατατάξεων. Ωστόσο, αν ο αντικομφορμιστικός χαρακτήρας της ελεύθερης κατασκήνωσης ήταν θελκτικός για μία ορισμένη κατηγορία του κοινωνικού συνόλου, η δυνατότητα της ελληνικής οικογένειας να κάνει «φθηνές» και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές στην ελληνική ύπαιθρο ήταν το στοιχείο που εξασφάλισε σταδιακά στην ελεύθερη κατασκήνωση μία ευρεία κοινωνική αποδοχή.
Μεταπολιτευτικά, ο ν. 392/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων» θέτει για πρώτη φορά ρητή απαγόρευση στην πρακτική της ελεύθερης κατασκήνωσης [Απαγορεύεται η εγκατάστασις σκηνών ή στάθμευσις τροχοσπίτων εις αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, πλατείας, παρυφάς δημοσίων δασών, δάση και εν γένει κοινόχρηστους χώρους (άρ. 10, παρ. 2)]. Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά τις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου, δεν προβλέπεται ποινή για τους παραβάτες.
Η ρυθμιστική παρέμβαση του ν. 779/1978 «Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Άρθρου 10 του ν. 392/76» δεν αφορά παρά την επιβολή κυρώσεων και την προτροπή των κρατικών αρχών προς μία λιγότερο ανεκτική και περισσότερο αυστηρή αντιμετώπιση των ελεύθερων κατασκηνωτών, οι οποίοι (κατά τα φαινόμενα) «δεν συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις» [Οι  παραβάται  της  διατάξεως ταύτης ειδοποιούνται υπό της αρμοδίας αστυνομικής, λιμενικής, δασικής, δημοτικής  ή κοινοτικής  αρχής, όπως απομακρυνθούν αμέσως εκ του κατεληφθέντος χώρου συντασσομένης σχετικής περί τούτου εκθέσεως. Οι μη συμμορφούμενοι προς την περί απομακρύνσεώς  των εντολήν της Αρχής τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή χρηματικής  ποινής, η και δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων, εφ’ όσον δεν προβλέπεται ποινή βαρυτέρα παρ’ άλλης τινός διατάξεως διατασσομένης άμα υπό του δικαστηρίου της βιαίας αποβολής των].
Η επίσημη στάση προς την πρακτική της ελεύθερης κατασκήνωσης αποκτά πιο ήπια χαρακτηριστικά κατά την δεκαετία του ’80, χωρίς βέβαια να καταργούνται οι σχετικές περιοριστικές διατάξεις των προηγούμενων ετών. Πρόκειται για την περίοδο στην οποία τα περίφημα «μπάνια του λαού» αποτελούν έναν σχεδόν «ιερό χρόνο».
Το σκηνικό αναδιατάσσεται πλήρως στις αρχές της δεκαετίας του ’90, με τη στροφή της εθνικής οικονομίας προς την ελεύθερη αγορά. Η αναζήτηση τουριστικών πόρων κινεί ακόμη και κρατικούς φορείς στην εξάλειψη των μη προσοδοφόρων χρήσεων της υπαίθρου. Το 1992 η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης δημοσιεύει τα κριτήρια για την απόδοση της «Γαλάζιας Σημαίας» στις ελληνικές παραλίες. Μεταξύ άλλων, στα κριτήρια για την «Περιβαλλοντική Διαχείριση» των υποψήφιων προς βράβευση παραλιών τίθεται ρητά η πλήρης «Απαγόρευση της Ελεύθερης Κατασκήνωσης».
Το επόμενο έτος, η κυβέρνηση επαναφέρει στο πολυνομοσχέδιο για τον τουρισμό (ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις») τις απονεκρωμένης ισχύος απαγορευτικές διατάξεις του 1978 για την ελεύθερη κατασκήνωση, επεκτείνοντας μάλιστα το πεδίο εφαρμογής τους και στην περίπτωση φιλοξενίας των ελεύθερων κατασκηνωτών από ιδιώτες [Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών ή στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών, και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες (αρ. 4, παρ. 12)].
Το έναυσμα για την εντατική εκδίωξη και καταστολή της ελεύθερης κατασκήνωσης δόθηκε από έναν φαινομενικά ανεξάρτητο με την πρακτική της ελεύθερης κατασκήνωσης νόμο. Ο ν. 2539/1997 για την «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ευρύτερα γνωστός ως «Σχέδιο Καποδίστριας», προέβλεπε την συνένωση δήμων και κοινοτήτων, με ταυτόχρονη μείωση της κρατικής χρηματοδότησής τους. Οι νέοι δήμοι, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις, εξωθήθηκαν στην αναζήτηση ίδιων οικονομικών πόρων από την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Οι δημοτικές εκτάσεις, ειδικότερα, πολλές από τις οποίες περιλάμβαναν περιοχές υποδοχής της ελεύθερης κατασκήνωσης, ανέβηκαν κατακόρυφα στα τοπικά χρηματιστήρια αξιών ως πηγές άμεσου πλουτισμού, αντίβαρο της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης. Η ελεύθερη κατασκήνωση εκλήφθηκε ως οικονομική απώλεια –αν όχι και οικονομική απειλή– στα επιχειρηματικά πλάνα των δήμων κι ως εκ τούτου έστρεψε εναντίον της τις δημοτικές αρχές αλλά και μεγάλο κομμάτι του ντόπιου πληθυσμού.
Στην αποκορύφωση του εγχειρήματος οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού της Ελλάδας, η παραδοσιακή πλέον διάταξη περί απαγόρευσης της ελεύθερης κατασκήνωσης εμπλουτίζεται από τη θέσπιση του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» με μία ακόμη παράμετρο: Το κράτος επέβαλλε πρόστιμο στους παραβάτες ελεύθερους κατασκηνωτές, το οποίο παραχωρούνταν στους χρηματοδοτικά υποβαθμισμένους ΟΤΑ. [Εκτός της ως άνω ποινής, οι παραβάτες καταβάλλουν διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών κατ` άτομο, το οποίο, κατ`εξαίρεση, επιβάλλεται και εισπράττεται από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στα διοικητικά όρια του οποίου πραγματοποιείται η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής (αρ. 21, παρ. 1γ)]. Η παραχώρηση αυτή συνιστούσε στην πραγματικότητα μία ακόμη πριμοδότηση-κίνητρο για την εκδίωξη της αντίστοιχης πρακτικής από τα χωρικά όρια της δημοτικής υπαίθρου, καλλιεργώντας έναν κοινωνικό αυτοματισμό ενάντια στην ελεύθερη κατασκήνωση και περιορίζοντας ορατά την ευρύτητα της κοινωνικής αποδοχής που απολάμβανε μέχρι τη δεκαετία του ’90.
Οπως ειναι εύκολα κατανοητό, το ελληνικό Κράτος έβαλε στην λογική της εκμετάλλευσης και του κέρδους των 'ιδιωτών' όλη τη δημόσια γή, αδιαφορώντας για το οτι η δημόσια γη ειναι για όφελος όλων και όχι των ξενοδόχων και των ενοικιαστών ομπρελλοκαρέκλας, πωλητών φραππετζήδων και δήμων ανίκανων να έχουν πραγματικά έσοδα, αναζητώντας έσοδα μέσω αστυνομικής επιβολής προστίμων σε ανθρώπους που στο κάτω κάτω οι περισσότεροι πάνε σε ελεύθερο κάμπινγκ επειδη ακριβώς δεν εχουν να πληρώσουν τα τρελά που ζητάν οι ξενοδόχοι.
Με συνηγόρους τους παπάδες, και κάθε λογής 'καθωσπρεπειστές' διώκονται όσοι κάνουν χρήση αυτού που τους ανήκει, δηλαδη η δημόσια γή και η παραλία. Διώκονται σε όφελος όσων εμπορεύονται την γή και την άμμο και αυτο δεν εξυπηρετεί καθόλου ουτε τον Τουρισμό ούτε τους πολίτες και το αίσθημα ασφάλειας μεσα στην ίδια τους την χώρα.
Εζησα σκηνικά διωγμών σε Φολέγανδρο, Χαλκιδική, Εύβοια και αλλού. Φτάνει πιά.
Απαιτούμε εδω και τώρα αλλαγή της νομοθεσίας σχετικά με την κατασκήνωση, διασφάλιση κανόνων σε αυτην και προστασία μας απο το Κράτος αντι για διωγμό. Απαιτούμε απο την Κυβέρνηση που παίρνει τόσα τρελά εισπρακτικά μέτρα, να ελαφρώσει τον πολίτη απο τέτοιες  και άλλες τέτοιες αναχρονιστικές διατάξεις, διαφορετικά το αποτέλεσμα θα ειναι απλά τραγικό και μετά θα αναρωτιόμαστε " γιατι άραγε ; "

26 σχόλια:

 1. Είναι εντελώς απαράδεκτο αυτό που γίνεται..
  είμαστε το μόνο ζώο στον πλανήτη που πληρώνει για την φωλιά του..
  αν είναι δυνατόν να τιμωρούμαστε για το ελεύθερο κάμπινγκ..
  αν θέλουν κυνήγι μαγισσών, να βάζουν πρόστιμα μόνο σε αλλοδαπούς..
  όχι να μην μπορούμε να γευτούμε τα χώματα τα δικά μας..

  να υπάρχουν κανόνες, ναί..

  αλλά όχι απαγορεύσεις..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εξαπλώνεται χρόνο το χρόνο....χώρο το χώρο.... παραλία την παραλία.
  Και από μόνοι τους δεν πρόκειται να αλλάξουν τη "νομοθεσία".

  Είναι από τις ομορφότερες διακοπές που μπορεί να κάνει κάποιος... αρκεί να αγαπά την ιδέα του "κατασκηνώνειν".

  Καλησπέρα
  :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τζόνυ καλησπέρα,

  τα έχουμε συζητήσει και άλη φορά. Ξέρεις ότι έκανα και θα ξανακάνω ελεύθερο κάμπινγκ και έχω ζήσει και εγώ κυνηγητά τα βράδια. Αλλά κακά τα ψέματα δεν μπορεί ένα κράτος να αφήσει ελεύθερο το καμπινγκ γιατί θα είναι σαν να εμπαίζει όλους όσους επένδυσαν σε δουλειές τουριστικές. Εξάλλου το ελεύθερο κάμπινγκ έχει τη χάρη του επειδή ακριβώς είναι παράνομο. Γι αυτό και μας ελκύει...ψέματα;

  Ας δούμε τη συζήτηση πως κυλάει και επανέρχομαι.

  Καλό βραδυ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αφορμή γι αυτό το θεμα ηταν πρόσφατη εμπειρία μου απο κατασκήνωση ...

  Ευρύνοε χαίρομαι που διαβάζεις κάποια γραπτά μου γιατι απ οσο ειδα ειχαι πολυ καλός μπλόγκερ και με μεγάλη θεματολογία.
  Κι εγω θεωρώ απαράδεκτο αυτό που γίνεται.
  Βλέπεις στην Ελλάδα οσοι δεν μπορούν να οργανωθούν κάτω απο μια 'ομπρέλλα', να συνασπιστούν σε κάποιο σώμα, οπως οι ελεύθεροι κατασκηνωτές, ή οι συνταξιούχοι ή οι γυμνιστές, ή οι αερομοντελιστές και άλλοι, αντιμετωπίζονται απο τον νόμο περίπου σαν εγκληματίες.
  Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα.
  Πιστεύω οτι πρέπει να αναθεωρηθεί όλο το νομικό πλαίσιο γύρω απο τις κατασκηνώσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Βάσσια
  ειναι πραγματικά πολύ όμορφο να μπορείς να χαίρεσαι την ελληνική φύση, να τη σέβεσαι κρατώντας την καθαρή όπως την βρήκες και να βλέπεις γύρω άλλους να χαίρονται και αυτοί.
  Φαίνεται οτι η υγιής "ανάπτυξη" ειναι μόνοι οι ξενοδόχοι και οι υπόλοιποι έμποροι θάλασσας, άμμου και ήλιου, γιατι ακριβώς ετσι δείχνουν τα σκεπτικά του νομοθέτη.
  Με αυτη τη λογική μπορεί σε λίγο καιρόνα βάλουν και όρια ταχύτητας ...πεζών στα τουριστικα μέρη και οπουδήποτε, ετσι ωστε αν περπατάς με ταχύτητα πάνω απο 4,1 χιλμ/ωρα να τρώς πρόστιμο γιατι αλλιώς πώς θα επιζήσει ο δήμος ; Κλέφτης θα γίνει ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. NdN
  ερχομαι να διαφωνήσω μαζι σου και μάλιστα έντονα.
  Πλλλλάκα με κάνεις !
  Εμπαίζονται οι έμποροι του Τουρισμού αν μπεί νεο πλαίσιο σχετικά με την κατασκήνωση ;
  Και δε μου λες εγω γιατι δεν μπορώ να χαίρομαι την παραλία που ειναι και δική μου και πρέπει να την εκμεταλλεύεται όλη ο έμπορας που σου ζητάει τρελά φράγκα για μια βραδιά σε ενα δωμάτιό του ;
  Και γιατι το κράτος, ο νομοθέτης, δεν λαμβάνει υπ όψη του όλες τις συγκυρίες στην χώρα ;
  Εγινε θέμα τις προάλλες οτι πρέπει να μειωθούν τα πρόστιμα του ΚΟΚ γιατι κανένας δεν εχει να τα πληρώσει.
  Ετσι θα βάλουμε μυαλό ;
  Ε οχι αυτο θα το έλεγε κάποια γνωστή μου, γνωστή επίσης για τις φασιστικές της αντιλήψεις περι απαγορεύσεων και νουθεσίας με το βούρδουλα.
  Γιατι να μην τεθεί ενα πιο ήπιο νομικό πλαίσιο ωστε να μπορεί ο κόσμος να χαίρεται την ελληνική φύση ; Μήπως αντίθετα θα έπρεπε να τριπλασιαστεί το πρόστιμο ; Να ειναι δηλαδη 450 € το κεφάλι ;
  Τωρα ειναι στα 150 € επι οσα άτομα βρεθούν μέσα στη σκηνή.
  Να με συγχωρείς αλλα διαφωνώ κάθετα σχεδόν με το είδος της τουριστικής ανάπτυξης που ακολουθήθηκε τις τελευταίες 3 δεκαετίες στην Ελλάδα, δηλαδη αυτη της αρπαχτής και του οτι να ναι, αυτη των αδειοδοτήσεων σε κολλητούς και με διασυνδέσεις με τη "νύχτα".
  Εχεις ψάξει να δεις τι παίζεται με τα beach bar στη Χαλκιδική ;
  Οχι ;
  Ε κοντολογίς σου λεω οτι αν δεν εχεις πρόσβαση στο ντόπιο και στο απέναντι παπαδαριό, αν δεν εχεις διασυνδέσεις με μαφίες της νύχτας και δεν εισαι και τρελός, δεν ανοίγεις ποτέ beach bar εκεί.
  Ολο αυτο το συνάφι δεν θέλει ελεύθερους κατασκηνωτές.
  Η φωτιά στις Καβουρότρυπες το 2008 ( ήμουν παρών και την έβλεπα ) αποδόθηκε χοντρικά σε ελεύθερους κατασκηνωτές ενω υπάρχει σε απόσταση 50 μέτρων απο εκει, πυροσβεστικός σταθμός.
  Ταυτόχρονα παιζόταν περίεργη συνδιεκδίκηση της έκτασης που τελικά κάηκε, μεταξύ ιδιωτών και Αγ.Ορους που οπως άκουσα πούλησε την έκταση σε δυο διαφορετικούς ιδιώτες.
  ... και μετά βρέθηκε λέει γκαζάκι απο ελεύθερο κατασκηνωτή στα καμένα.

  Κατι ακόμα, θυμάσαι οτι μεχρι πρόσφατα ΔΕΝ μπορούσες να εχεις τροχόσπιτο στην Ελλάδα ; Εννοώ αυτοκίνητο τροχόσπιτο και οχι το συρόμενο.
  Γιατι άραγε ;;;;;;;
  Γιατι σε όλη την Ευρώπη επιτρεπόταν και εδω οχι ;
  Μηπως επειδή θα μπορούσαν πολλοί να κάνουν διακοπές με αυτό αντι να πληρώνουν δωμάτια ;

  Αυτά προς το παρόν φιλε Νικ μη με παρεξηγείς, απλά διαφωνούμε αλλα σου δείχνω μερικά πράγματα να τα σκεφτείς.
  Το Κράτος δεν εχει κανένα δικαίωμα να ειναι μόνιμος διώκτης των πολιτών. Δεν γίνεται να ζούμε σε ενα ωκεανό απαγορεύσεων και πολυνομίας που τελικά ειναι σε βάρος μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Με γυρίζεις στην εποχή που το θέμα δεν απασχολούσε κανεναν και έστω και στα τελευταια νιάτα μας,καπου πριν απ'τα τριάντα,καναμε το κεφι μας χωρίς κανενα πρόβλημα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εκείνο που είναι πιο λυπηρό είναι ότι διώξαμε τα ζώα για να έρθουν τα αγρίμια.
  Δηλαδή μια τρύπα στο νερό.
  Μέσα στα εκβιαστικά γενικότερα πλαίσια, βρήκαν τρόπο να βολέψουν και κάθε τι αντιλαικό εκεί όπου θα έπρεπε να ελαφρύνουν το βάρος.
  Που να πέσει η σκηνή να τους πλακώσει θα λέγαμε, αλλά είναι ελαφριά βλέπεις.
  Τζονάκο μας την καλησπέρα μας και ελπίζουμε να τα πούμε συντόμως.
  Τρέχουμε και εμείς πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Vad οι πολύ παλαιότεροι πρόλαβαν τις εποχές που δεν σε κυνηγούσαν σαν να εισαι εγκληματίας.
  Σημερα το κυνηγητό αυτό εχει επεκταθεί και που 'σαι ακομα.
  Εδω θα είμαστε και θα το δεις οτι θα εφεύρουν κι άλλα πρόστιμα αντι να ελαφρώσουν σε λογικά επίπεδα όλο αυτο τον αχταρμά απαγορεύσεων και τιμωρίας, σε όφελος των ξενοδόχων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Εχω νεύρος λόγω βρέχει όξω και δε γουστάρω γιατι ηθελα να παω ενα περίπατο να εξασκήσω το τραυματισμένο πόδι.

  Αστροσυμμορίτες διάβασα σημερα την ανάρτηση σας για την Πανσέληνο.
  Ειναι φως φανάρι οτι τρέχετε, το ειδα αυτο στο γραπτό σας, βιαστικο-συμμορίτες :))
  Αυτο λεω παιδιά, οτι διώξαν τα ζώα να ερθουν τα αγρίμια.
  Εχει κατασπαραχθεί οτι ειχε σχέση με αγνή φύση και προωθείται η λύση ξενοδοχείο - ταβέρνα για να εχει έσοδα ο ντόπιος τουρισμός και καλά.
  Α, και μαγιό φυσικά, μην τυχόν και δεν αγοράσει κάποιος που θελει να κάνει το γυμνιστή.

  Θεωρώ αυτο το θεμα πολυ σημαντικό αλλα η μπλογκόσφαιρα μάλλον βαριέται να διαβάζει μεγάλα κείμενα, προτιμάει τα μικρά.

  Στο πρηγούμενο θεμα αυτου εδω του μπλογκ με δυο γραμμές ανάρτηση μάζεψε 42 σχόλια σε μερικές μερες.
  Αυτο εδω δεν βλέπω να παίρνει ουτε καν 20.
  Δεν πειράζει, λίγη τροφή μυαλού, μικρή και λίγη γρηγοράδα, ταχύτητα να προλάβουμε ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Μεγάλη ιστορία αυτή με τα πολλά σχόλια στα θέματα συνάνθρωπε..

  όποτε μπούν ακανθώδη θέματα, δύσκολα κανείς σχολιάζει, λές και υπάρχει φόβος..

  ίσως και να υπάρχει, ίσως και να υπάρχει απλώς απάθεια..

  γι αυτό, καλύτερα μικρά κείμενα και εύπεπτα ;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Κάτσε ρε Τζόνυ γιατί μου φαίνεται για άλλο πράγμα μιλάμε. Και για τα προστιμα το ξέρω και τα μπαρακια της Χαλκιδικής και για τις φωτιές και για τα κυνηγητά τα βράδια που τα έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια που κάνω κάμπινγκ στην Χαλκιδική. Αλλού ελεύθερο κάμπινγκ δεν έχω κάνει εξάλλου τα καλοκαίρια πρέπει να γίνει θαύμα για να με τραβηξεις από τα πόδια! :)

  Εγώ μιλάω καθαρά για τους νόμους του κρατους. Σου λέω για παράδειγμα έχει κάποιος ένα οικόπεδο και θέλει να το κάνει κάμπινγκ. Ερχεται το κράτος και σου λέει "βγάλε αυτή την άδεια από το Δήμο, αυτήν από τη Νομαρχία, αυτή από την Πολεοδομία, αυτή από τυ Πυροσβεστική, αυτή από το υγειονομικό κτλ". Δεν μπορεί την ίδια ώρα να πει "παιδιά όποιος γουστάρει να πάει να στήσει το τσαντήρι του δωρεάν στο δίπλα οικόπεδο". Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Δηλαδή αν το κάνει δεν κοροιδεύει αυτόν που τον υποχρέωνε να του τα σκάσει τα λεφτά; Εκεί το πάω εγώ...

  Μη φαίνεται κιόλας ότι υποστηρίζω τους ξενοδόχους, τους τύπους που νοικιάζουν ένα δωματιάκι 100 ευρωπουλα κτλ. Εγώ αναφέρθηκα στο πόσο δύσκολο είναι για τον νομοθέτη να πει "όποιος θέλει free camping ελεύθερος να κάνει όπου γουστάρει".

  Καλό βράδυ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Eυρύνοε η πλάκα ειναι που και εγω εχω αποφύγει τον τελευταίο χρόνο τα πολλά 'ακανθώδη' θέματα γιατι κάποιοι μπλόγκερς της κακιάς ώρας με ξεκατίνιαζαν χρησιμοποιώντας προσωπικά μου στοιχεία τα οποία εγω εμπιστεύθηκα κάποτε σε εναν απο αυτούς. Τελεία εδω με αυτο.
  Τωρα το αν ενα θεμα ειναι εύπεπτο ή οχι αυτο δεν το ψάχνω πριν ανεβάσω κατι στο μπλογκ, γράφω για μενα και απλά το μοιράζομαι, οτι και αν ειναι αυτό.
  Τα "εύπεπτα" μπλογκς γρήγορα ξεχνιούνται και τα σχόλιά τους ειναι γεμάτα με "καλημερα, συμφωνώ"
  :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. NdN
  δεν κατάλαβα πού ακριβώς εστίαζες αλλα οκ και εδω υπάρχει κατι που το βρίσκω παράλογο.
  Ειμαι ας πούμε ο ιδιοκτήτης μιάς έκτασης στη Σιθωνία, 5 στρέμματα, κοντά σε θάλασσα.
  Μπορώ να βάλω μεσα ΕΝΑ τροχόσπιτο ή σκηνή. Οκ.
  Αν όμως καλέσω και εσένα που εισαι φίλος να ερθεις να μείνεις 2 μήνες με το δικό σου τροχόσπιτο μεσα στο ΔΙΚΟ ΜΟΥ οικόπεδο, ο νόμος λέει οτι ειμαι παράνομος !
  Ε, δεν ειναι ΜΑΛΑΚΙΑ αυτό ;

  Τι κόλπα ειναι αυτά, να θες α βγάλεις άδεια για να κάνεις στο ΔΙΚΟ ΣΟΥ οικόπεδο οτι γουστάρεις ;

  Καθαρά αυτο γίνεται για να αναγκάζεται ο καθένας να πληρώνει στα κάμπινγκ, ναι αυτά τα κάμπινγκ που με μάλλον αδιαφανείς διαδικασίες εκμισθώθηκαν απο το παπαδαριό ( όπου ανήκε η γή ) σε διάφορους επιτήδειους.
  Δεν κατάλαβα δηλάδη, ειναι τίποτα κλειστό επάγγελμα η κατασκηνωτούχοι ;
  Ελεος ρε παιδιά δεν μπορώ στο κτήμα μου να καλέσω 2-3 φίλους με τη σκηνή τους ;

  Οσο για τον νομοθέτη δεν λέμε να πει 'κάνε οτι θες' αλλα να βάλει ενα πλαίσιο λειτουργίας, για παράδειγμα να πει οκ κε.NdN θα εισαι στου κ.Τζονάκου με σκηνή, ωραία δώσε μου 50 ευρώ και πήγαινε.
  Πιο πολλά δεν θα μάζευαν ετσι αντι να κυνηγάνε τους free campers ?
  Και πιο συμφέρον θα ηταν για όλους.
  Οχι πρόστιμο δηλαδη αλλα ενα παράβολο ωστε να μην νιώθει ο κόσμος κυνηγημένος κι απο πάνω.

  ... παράδειγμα εφερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Α, και πού σαι ;
  Ο νόμος δεν λέει ΠΟΣΟ μεγάλο θα ειναι το τροχόσπιτό μου, δηλαδή αν ειναι τεράστιο και φιλοξενώ 20 άτομα δεν τρέχει πρόβλημα.
  Αν ειναι μικρό κι εχω στο οικόπεδό μου αλλα 3 μικρά τότε ειμαι παράνομος παρά το οτι θα φιλοξενούνται τελικά λιγότερα άτομα !!!

  Ειναι για γέλιααα οι νόμοι μας !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Στην Εύβοια (Χιλιαδού) έχω ζήσει το διωγμό κι εγώ...Σιγά και να μην ξαναπατήσω προς τα 'κει, και το ίδιο πρέπει να κάνουν όλοι όσοι εκδιώχθηκαν από διάφορες περιοχές της χώρας...Και να σου πω και κάτι άλλο: Καλή η Ελλάδα, αλλά αν οι διακοπές μας έρχονται φθηνότερα κάπου αλλού, νομίζω καιρός είναι να το κάνουμε και να φεύγουμε για εξωτερικό, έστω και για τριήμερο...Αν χάσουν τα λεφτά που εκβιάζουν τόσο ωμά, πού θα παει, θα λυγίσουν, οι επιτήδειοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Κοίτα, εγώ κάμπινγκ, ούτε πεθαμένη, ούτε οργανωμένο, ούτε ελεύθερο. Αλλά ήρθαν κάτι κοπελίτσες και λένε tzonako tzonako, και Paralia και stroma και δεν ξέρω τι θένε. Δεν περνάς να δεις, καλού κακού!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Mε πέθανες βρε Ζουζούνα αχαχαχαχ :))
  Tι θένε αυτές είπαμε ;
  Πάντως σου το συνιστώ το κάμπινγκ ειναι άλλη φάση, πολύ ελεύθερη.

  Artanis
  Στη Χιλιαδού ηταν απο τις πρώτες παραλίες όπου έμεινα και απο χρόνια εχει χαλάσει και δεν εχω ιδέα αν τελικά έκαναν εκείνο το αναψυκτήριο που ηθελε η κοντινή κοινότητα να κάνει ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΝΩ στην απόμερη παραλία γυμνιστών !
  Τους οποίους φυσικά και θα έδιωχναν οι ντυμενιστές !
  Πλάκα πλάκα το ψάχνω κι εγω για εξωτερικό κι ας μείνουν οι ξενοδόχοι να δουλεύουν για μια μπουκιά ψωμί με Σέρβους και Ούγγρους.
  Τον ελληνα τουρίστα ετσι κι αλλιώς ποτέ δεν τον σεβάστηκαν, οχι πάντα και ειδικά σε κατι Κυκλάδες.
  Αν δεν ησουν ξένος σε γράφαν και ζητούσαν και μια περιουσία νοίκι.
  Οι μάγκες της αρπαχτής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Δεν έχω ιδέα γιατί δεν έχω κάνει!
  Αυτό που έχω να δηλώσω όμως είναι και το απλό μπάνιο σε παραλία σου στοιχίζει και'δω στο νησί (γαμώ την τρέλα μας γαμώ)3(ξαπλώστρα) *2 (για ζευγάρι)=6+2(ομπρέλα)=8ευρώ χωρίς να φάς χωρίς να πιείς ούτε 1ποτήρι νερό!

  Γιαυτό προτιμώ τις απόμερες παραλίες που ξαπλώνεις δωρεάν κάτω απ'τον ήλιο!

  Καλό ΠΣΚ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Οι εταιρειούλες των Δήμων προηγούνται Τζονάκο μου και αυτοί που ψηφίζουν τους τρελαμένους νόμους ξέρουν ποιά συμφέροντα δικαιώνουν.

  Καλό Σ/Κ να έχεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. H κατασκήνωση για μένα είναι ένας αληθινός και μοναδικός τρόπος ζωής!
  Είτε σε ελεύθερο κάμπινγκ είτε σε οργανωμένες ομάδες όπως είναι οι παιδικές κατασκηνώσεις, πάντα με γοήτευε.
  Μα αυτό εδώ το κράτος το μόνο που το ενδιαφέρει είναι να εισπράττει και μάλιστα να εισπράττει από τους πλέον αδύναμους και φτωχούς, που φυσικά είναι και αυτοί που στελεχώνουν τις κατασκηνώσεις, μια και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές πολυτελείας.
  Κρίμα, παντού και πάντα αδικία, ανισότητα και ανισορροπία!!
  Αυτό είναι το κράτος μας και αυτοί είναι οι νόμοι του, αναχρονιστικοί και φωτογραφικοί υπέρ ορισμένων συνήθως...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. zoyzoy
  η "ανάπτυξη" του τουρισμού στα νησιά άρχισε απο το 1987 οταν άρχισαν να μπαίνουν με το ετσι θέλω, ομπρέλες και ξαπλώστρες στα νησιά.
  Στο Γαλησσά το 1986 δεν ειχε ομπρελοξαπλώστρες, τωρα πάω στοίχημα πως ειναι γεμάτο.
  Ολα γίνονται για έσοδα προς τους Δήμους, με κάθε τρόπο, νόμιμο ή πλάγιο και ο τουρισμός αναπτύχθηκε με τη λογική της αρπαχτής.
  Με αρπαχτές όμως δεν κάνεις κατι παρα πρόσκαιρο και κακόγουστο.
  Και τα νησιά μας πλέον ειναι αγνώριστα και ελεύθερο κάμπινγκ κάνουν ελάχιστοι ρισκάροντας να φάνε το τσουχτερό πρόστιμο που θα πάει κατ' ευθείαν στο ταμείο του Δήμου της περιοχής για να πληρωθούν καμμια πενηνταριά τεμπέληδες που διορίστηκαν εκει με ... την αξία τους.

  Ελπίδες να διορθώσει πράγματα ο "Καλλικράτης" δεν βλέπω, ειδικά όσο η τοπική αυτοδιοίκηση άγεται και φέρεται απο κατευθυντήριες γραμμές των κομμάτων, όπου κάνουν κουμάντο οι γνωστοί παρατρεχάμενοι.
  Πολλοί απο αυτούς τους παρατρεχάμενους εχουν άμεσα συμφέροντα σε περιοχές τουριστικές.
  Οπότε δεν υπάρχιε ελπίδα αν δεν ληφθεί απόφαση απο ψηλά να αλλάξει αυτη η κατάσταση.
  Που συχνά θυμίζει μπουρδέλο αν και αυτά ειναι πιο οργανωμένα απο αυτη τη χώρα σε πολλά. Πού καταντήσαμε ...
  να διώκεται ο απλός αγνός φυσιολάτρης με χαμηλό εισόδημα και να ωφελούνται οι ξενοδόχοι και τα λαμόγια σε κάθε τοπική αυτοδιοίκηση της κακιάς ωρας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. mariana
  τα ειπα πριν, στη zoyzoy.
  Οσο υπάρχουν συμφέροντα οικονομικά, θα βρίσκονται τρόποι να θεωρούνται απειλή όσοι δεν πληρώνουν.
  Αυτο, με την ανοχή του νομοθέτη.
  Κι ο νομοθέτης στην Ελλάδα εχει μπλέξει με έλληνες άρα ποτέ δεν θα σκεφτεί όλα και πάντα θα αφήσει παραθυράκια και πάντα θα αδικήσει μια πλευρά για να ικανοποιηθεί μιά άλλη πλευρά πολιτών πιο ... ίση !
  Ισονομία ολε !

  Τι ειπε λεει ο Τζόρτζ ;
  Ισονομία, δικαιοσύνη.

  Τι ειπε ο Παπουτσής ;
  Τι ειπαν τόσοι και τόσοι ;

  Πάθανε τίποτα αυτοί ;

  Αλλα ρε πούστμ θέλω να πιάσει μπάτσος κανεναν Παπουτσή να κάνει ελεύθερο κάμπμινγκ και να δω αν θα του κόψει κλήση !
  Αυτο να δω και κόβω τον γυμνισμό λέμε ! Δέσμευση !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. geokalp ...
  εισαι σίγουρος ;

  marianaonice
  Η γοητεία της κατασκήνωσης ειναι μοναδική.
  Η εισπρακτική τακτική του Κράτους ειναι επίσης μοναδική.
  Η ελληνική νομοθεσία ειναι επίσης μοναδική.
  Η ζωή μου επίσης ειναι μοναδική.

  Χαίρομαι που ζω σε εναν τόπο τόσο μοναδικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

-πες οτι θες αλλα να σέβεσαι τους άλλους συνομιλητές-
Δεν συνηθίζω να απαντάω σε μη μπλόγκερς κρυμμένους πίσω απο σκέτο λογαριασμό google. Θα τα σβήνω.
Α, και είμαι υπευθυνος ΜΟΝΟ για οσα λεω... δεν ειμαι υπευθυνος για οσα καταλαβαινεις.
ΤΖΟΝ παπαρολόγος.

Tweet

Related Posts with Thumbnails

Do not clopy

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape